Geef en doneer aan de Voedselbank in Moerwijk Bettelies Westerbeek Neo de Bono

Waarom deze Geef actie?
In Moerwijk wonen veel mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, leven van weekgeld of gewoon moeite hebben de eindjes aan elkaar knopen en daardoor niet genoeg te eten hebben. Niet alleen is Moerwijk de armste wijk van Den Haag het is ook de meest ongezonde wijk van Nederland. Bijna een hele wijk die tot de risicogroep behoort.

Geloven in Moerwijk zet zich in voor deze mensen. Wekelijks geven we ruim 300 gezinnen te eten door ze oa via de Voedselbank in Moerwijk van een groente & fruit pakket maar ook van een verse maaltijd te voorzien. Juist nu is gezond eten extra belangrijk.

Help ons helpen en GEEF

Voor wie doen we het?
We helpen kwetsbare en arme mensen. Voor de corona crisis grootdeels de samenleving stilzette, konden deze mensen zich al met moeite handhaven. Bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen, een beperkt sociaal netwerk en/of armoede. Daarom lukt het de mensen zelf niet om een gezonde maaltijden in huis krijgen. Ze durven zelf niet naar buiten, hulp bij boodschappen en/of koken van bekenden is niet afdoende en maaltijd bezorgdiensten liggen buiten hun financiële bereik. In Moerwijk gaat het om bijna 1000 gezinnen die in acute nood verkeren. 

Wat we eraan doen?
Wij verzorgen 3 gezonde maaltijden per week. Dat kan door door diensten en giften van sponsoren en donateurs en ook door een vrijwillige bijdragen van . Vanuit diverse, aan ons beschikbaar gestelde keukens worden de maaltijden klaargemaakt en gereedgemaakt voor verzending. Iedere vrijwilliger bezoekt 10 tot 20 huishoudens en maakt (op afstand) een kort praatje. Vaak blijkt er meer aan de hand en proberen we als kerk natuurlijk daar ook bij te helpen.

Wat kunnen we er samen aan doen?
De groente & fruit pakketten maar ook de verse maaltijden worden mogelijk gemaakt door de giften van sponsoren en vrijwillige bijdragen van de ontvangers. Om dit alles te kunnen bekostigen hebben wij uw hulp nodig. Helpt u samen met ons Moerwijk door de (corona) crisis heen?

Help ons helpen en geef!
Doneren kan eenvoudig en veilig via deze link: https://bunq.me/CoronahulpGiM

Doneren kan natuurlijk ook door uw gift via uw eigen bank over te maken naar NL 18 BUNQ 203 572 02 14 tnv onze (steun)stichting Pionieren in Moerwijk onder vermelding van ‘Donatie Coronahulp Moerwijk’

Het geld komt op een speciale rekening van onze Steunstichting Pionieren in Moerwijk en zal alleen gebruikt worden voor de Corona Hulp in Moerwijk. Stichting Pionieren in Moerwijk geeft een ANBI status en giften zijn daarom aftrekbaar.

Geeft u liever praktisch? Handzeep, handgel, houdbare levensmiddelen zijn ook van harte welkom.

Heb je vragen of juist een aanbieding? Neem dan contact op met:
Bettelies: Bel, sms of Whatsapp 06 24 86 16 71 of stuur een mail naar pastor@geloveninmoerwijk.nl
Neo       :  Bel, sms of Whatsapp 06 34 196 796 of stuur een mail naar neo@moerwijk.nl
Henny   :  Bel, sms of Whatsapp 06 43 18 49 86 of stuur een mail naar hennyvandermost@gmail.com